smanjenje troškova

Praktičan vodič za snižavanje IT troškova – Ključne tačke

 • Home >>
 • Blog >>
smanjenje troškova

Ključne tačke

Poslovni softver i aplikacije:

 • Na snižavanje troškova treba gledati holistički (sveobuhvatno), uzimajući sveukupan uticaj na poslovanje.
 • Uticaj na prihode i rast; inovacija je bolja od seče troškova.
 • Postarajte se da tehnologija podržava vašu strategiju i ima realnu poslovnu svrhu.
 • Gledajte u budućnost i razmotrite dugoročne strukturne i tehničke promene koje će rezultovati u nižim ukupni troškovima vlasništva.
 • Podelite velike projekte u manje i lakše i jeftinije projekte.

Tehnička infrastruktura:

 • Upotrebite nove tehnologije kako biste snizili troškove.
 • Znajte uticaj poslovnih promena i razumite njihov IT uticaj.
 • Odložite troškove ako možete, a da ne ugrozite strateške planove.
 • Razmotrite nivoe rizika i kako se oni uklapaju u ukupan rizik kompanije.
 • Razmotrite ulaganja u sam IT kako biste poboljšali efikasnost samog IT-ja.
 • Pojednostavite i standarizujte kako biste minimizovali različitost tehnologija koje se podržavaju.
 • Razmotrite zelene (manje potrošača, zelene tehnologije i sl.) inicijative za sniženje troškova.

IT procesi:

 • Usredsredite se na ono što je važno kroz adekvatno upravljanje i postavljanje prioriteta.
 • Postavite očekivanja i željene rezultate na realan nivo kako biste mogli da pratite šta se dešava i na koji način se ostvaruju uštede i prednosti.
 • Analizirajte TCO (ukupne troškove) kako biste sagledali sve aspekte troškova kako onih koji se unapred pojavljuju tako i onih koji se javljaju tokom korišćenja.
 • Snizite one troškove koje ima smisla snižavati a takvi troškovi se mogu naći među skrivenim IT troškovima i među ostalim nediskrecionim troškovima.
 • Identifikujte one troškove koje možete jednostavno eliminisati.
 • Postarajte se da definicije pojmova i procedure budu jasne i u skladu sa naporima za sniženje troškova.
 • Planirajte, ali imajte i plan B.

IT organizacija:

 • Upravljajte i kontrolišite IT da bi obezbedili efikasnost.
 • Snizite skrivene troškove kako biste mogli da upravljate, iskoristite i snizite ukupne IT troškove.
 • Razmotrite alternativne modele i strategije.
 • Snizite servisne ugovore da odgovaraju realnim a ne očekivanim poslovnim potrebama.
 • Implementirajte kulturu svesti o troškovima koja počinje na vrhu.

About the Author

Uridium je kompanija u privatnom vlasništvu osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja poslovanja upotrebom informacionih tehnologija. Uridium prodaje, uvodi i održava Pantheon kao vodeći ERP u regionu. Tokom prethodnih 10 godina, uspešno smo implementirali Pantheon u preko 100 preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ERP projekata, možemo se pohvaliti da smo uspešno uradili i preko 180 raznih IT projekata, od IP telefonije, IT infrastrukture do implementacije specifičnih poslovnih rešenja. Uridium trenutno zapošljava 12 profesionalaca, čije je radno iskustvo u implementaciji poslovnih rešenja preko 100 čovek godina.