Tag Archives for " sniženje troškova "

Implementacija malih, odabranih projekata

Podelite velike projekte na manje. Na taj način su rezultati i uštede vidljiviji i osetniji. Projekat koji će za pet godina doneti uštede se možda može podeliti u faze i na manje projekte ako je to značajno ove godine. Potrebno je imati konstanto strateško usmerenje kroz veće projekte koji mogu biti podeljeni na manje kad […]

Detaljnije...

Imajte na umu dugoročne ciljeve

Svaki softver će raditi neko vreme, ali na duži rok svakako su vidljive razlike u ukupnim troškovima, uključujući i neefikasnost poslovnih procesa, izmena softvera, podršci, povezivanju, korekciji podataka, obukama i greškama. IT se mora usredsrediti i na kratkoročne ištede, ali i na dugoročne strukturne promene koje bi mogle da rezultuju nižim ukupnim troškovima. Značajan broj […]

Detaljnije...

Potrudite se da tehnologija podržava vašu strategiju

Tehnologija je sjajna. Ipak, kao što svi znamo, nepravilno implementirana tehnologija može predstavljati veliki trošak. Pojedinci „jure“ za novim tehnologijama bez adekvatne procene za koje poslovne potrebe im takva tehnologija može koristiti. Najnovija tehnologija nije uvek u skladu sa poslovnim potrebama. Pojedine kompanije smatraju da će korišćenjem najnovijih tehnologija rešiti sve svoje probleme. Ipak, to […]

Detaljnije...

Inovacija je bolja od rezanja

Kada je ekonomija u stagnaciji, prvi instinkt je, za mnoge firme, je da zamrznu sve projekte. Ipak, zamrzavanje projekata može biti najrizičnija opcija za poslovanje i može imati negativan uticaj na dugoročne uspeh kompanije. Tehnologija omogućava kompanijama da inoviraju kroz upotrebu novih rešenja i na taj način prežive ili čak obrnu trend u svoju korist. […]

Detaljnije...