Team Suite

Team suite je alat za evidentiranje efektivnog vremena provedenog na nekom konkretnom poslu za klijenta. Servisne organizacije ili organizacije koje u svom poslovanju imaju potrebu da evidentiraju vreme provedeno na radu i da na osnovu te i takve evidencije rade obračune i fakture klijentima.

Kome je namenjen ovaj proizvod?

TeamSuite je namenjen kompanijama koje prihode ostvaruju prvenstveno pružanjem usluga klijentima. Računovodstveni servisi, advokatske kancelarije, IT servisne kompanije ili bilo koja firma koja je od strane klijenta angažovana po satu. Ovaj program omogućava jednostavnu evidenciju utrošenog vremena i transparetni prikaz rada za klijenta na nedeljnom, mesečnom ili bilo kom drugom izabranom vremenskom intervalu.
Na taj način uslužne kompanije mogu imati, sa jedne strane, pregled i evidenciju utrošenog vremena svojih zaposlenih, a sa druge strane svojim klijentima mogu uvek jasno i nedvosmisleno pokazati utrošeno i fakturisano vreme.

Kompanije koje pružaju usluge prepoznaće situaciju kada je utrošeno vreme na radu za korisnika veće od stvarnog fakturisanog vremena. Nije tako redak slučaj da se ova dva vremana razlikuju.
Prednost za uslužne kompanije je u tome što će upotrebom ovakvog rešenja moći svojim klijentima potpuno transparentno prikazati koliko je zaista vremena utrošeno na rešavanju određenog problema, izradi neke dokumentacije ili bilo kog drugog tipa usluga koje pružaju klijentima. A sa druge strane imaće i jasan pregled kuda je to silno vreme zaposlenih nestalo.

Kako radi TeamSuite?

Svaki korisnik TeamSuite-a ima mogućnost da evidentira angažovano vreme, tip posla koji je obavljen, način na koji je usluga pružena klijentu kao i za kog koretno klijenta je ta usluga izvršena.
Priliko svakog unosa moguće je uneti detaljan opis operacija i posla koji je obavljen.

Na taj način na jednom mestu imamo sve relevantne podatke ne samo sa klijente već i za zaposlene i saradnike organizacije, kao i mogućnost praćena iskorišćenja vremena.

Integracija

Podatke iz programa TeamSuite je moguće izvesti u bilo koji poslovni ili računovodstveni softver na dalju obradu putem izvoza podataka u jednostavan i „čitljiv“ format fajla koji se kasnije može dalje obrađivati.

Tehnička podrška

Tehničku podršku u radu obezbeđuje Uridium.

Šta je potrebno da bi efikasno koristio TeamSuite?

  • Windows Operativni Sistem
  • SQL Server Express (verzija 2005 i više)
  • Office paket (opciono – ako ima potrebe za izvozom podataka)

Iskustva i prednosti

Pre nego što smo počeli da koristimo TeamSuite procenat urađenih i naplaćenih sati znao je varirati i preko 50%. Korišćenjem TeamSuite programa dobili smo sledeće:

 

  • Povećali prihode od usluge zbog efikasnijeg merenja utrošenog vremena
  • Smanjili objašnjavanje oko fakturisanog rada zbog transparentnosti prikaza stvarnih i obračunatih sati koje smo slali uz svaku fakturu
  • Povećali efikasnost zbog toga što smo konačno mogli da vidimo kuda i na šta se troši vreme naših konsultanata i
  • Posledično uvideli smo gde su uska grla i efikasno ih uklonila