Poslovni softver i rešenja

PantheonNašim klijentima nudimo savremena i adekvatna poslovna rešenja. Osnovu naših poslovnih rešenja predstavlja PANTHEONTM poslovno informacioni sistem ERP klase namenjen brzo rastućim kompanijama, koja ulažu u stabilnost, napredne funkcionalnosti i prilagodljivost sistema. Širok spektar funkcionalnosti omogućava, da sistem koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke i računovodstva.

Uridium Pantheon Apleti (UPA) su programi koji rade unutar poslovnog rešenja PANTHEONTM i proširuju funkcionalnosti Pantheona specifičnim potrebama korisnika koje se ne mogu naći unutar standardnog programskog paketa Pantheon.

Customer Express. Posle određenog vremena korišćenja poslovnog softvera kompanije prikupe dosta istorijskih podataka o kupcima. Naravno, na osnovu same istorije, ne možete ništa saznati o budućnosti, ali pomaže ako na licu mesta dok razgovarate sa kupcem možete brzo imati informacije koje vam mogu pomoći u pregovorima. Na primer, kupac traži odloženo plaćanje od 45 dana: da li mu odobravate ili ne? Kako je plaćao u prošlosti? Da li je bilo kašnjenja? Koliko je bilo prosečno kašnjenje? Da li je u pitanju veliki, srednji, mali kupac? Ove i slične informacije mogu bitno poboljšati i ubrzati odlučivanje kao i potkrepiti ili opovrgnuti „osećaj“ koji imamo u vezi sa ovim ili onim kupcem. Upravo sa ovom idejom razvijen je Customer Express.

o3onO3ON B2B portal. Elektronsko poslovanje između kompanija (eng. skr. B2B – Business to Business) odnosi se na korišćenje Interneta i web tehnologija za kupovinu, prodaju, jeftiniju, bržu i bolju saradnju poslovnih subjekata. Naročite prednosti ovakvog načina poslovanja su: Dramatično smanjenje troškova prodaje, povećanje transparentnosti poslovanja, mogućnost pristupa novim tržištima, mnoge nove, efikasnije i fleksibilnije transakcione metode.

Uspešan B2B se odnosi pre na optimizaciju poslovnih procesa i načina upravljanja, nego na tehnologiju. Internet, kao jeftina, fleksibilna i univerzalna mreža, ponudio je mogućost manjim kompanijama da se uključe u savremene tokove elektronske trgovine. Web tehnologije su obezbedile obradu transakcija u realnom vremenu, kao i bogatiju razmenu podataka.