Interna IT revizija i procena

Prilagođen IT plan radi sprečavanja tehnoloških problema

Manje problema. Brža podrška. Bolji saveti.

Nije li to ono što svi tražimo od naših IT ljudi?

Naša besplatne IT revizija i procena će vam dati jednostavnu procenu vaših IT sistema, objašnjenu prostim jezikom. Videćete koje promene ćete morati napraviti da biste umanjili tehničke probleme i dobili bržu i efikasniju podršku.

Iskoristite naše iskustvo u radu sa preko 100 preduzeća raznih veličina bez ikakve obaveze da uradite ili platite bilo šta.

Vaša besplatna IT revizija i procena uključuje:

  • Pregled poslovnih ciljeva koje bi vaš IT trebalo da podržava
  • Kompletan inventar vaše IT opreme i procenu efikasnosti
  • Detaljnu reviziju načina na koji radite bekap i oporavak u slučaju pada sistema
  • Sigurnosna analiza izloženosti hakerima, virusima, zlonamernom softveru i gubitku podataka
  • Pregled kako se računarstvo u oblaku može uklopiti u vaš poslovni model
  • Jednostavan IT plan sa detaljima nalaza revizije i procene

Registrujte se za besplatnu IT reviziju i procenu stanja vaše mreže popunjavanjem formulara na ovoj strani!

[activecampaign form=46]