Customer Express – Analiza kupaca

   Analizirajte svoje kupce uz pomoć Customer Express

poslovne analitike

Ko kupuje najviše, a ko kupuje najprofitabilnije?CustomerExpress_img1-300x300

Izdvajamo:

SVEOBUHVATNI pregled kupaca
BRZI pregled podatka o svakom pojedinačnom kupcu
Grafičko predstavljeni TRENUTNI podaci
DETALJNA analiza svakog kupca
Trendovi i poređenja po PERIODIMA
…i još mnogo toga
Na primer, kupac traži odloženo plaćanje od 45 dana: da li mu odobravate ili ne? Kako je plaćao u prošlosti? Da li je bilo kašnjenja? Koliko je bilo prosečno kašnjenje? Da li je u pitanju veliki, srednji, mali kupac? Ove i slične informacije mogu bitno poboljšati i ubrzati odlučivanje!

Cena: 12 eura po korisniku mesečno – Probajte!


Sales Express – Analiza prodaja

Koji su najprodavaniji artikli u poslednjih godinu dana?

Saznajte kada, gde i na kojim artiklima ste najviše zaradili

uz pomoć Sales Express analiza

Izdvajamo: SalesExpress_img1-300x200

DETALJNA analiza prodatih artikala
BRZI pregled podataka o prodaji
SAZNAJTE koji su NAJPRODAVANIJI artikli
DRILL DOWN analiza do nivoa svakog pojedinačnog artikla
Trendovi i poređenja po PERIODIMA
…i još mnogo toga
Na primer, planiram nabavku artikala koji je prošle godine bio najprodavaniji, ali da li je bio i NAJPROFITABILNIJI? Na kojim artiklima ili grupama artikala je ostvaren najveći promet, a na kojim najveća razlika u ceni? Kakav je udeo prodaje artikla u grupi? Ovo su samo neko od pitanja na koja možete pronaći odgovor u Sales Express analizama.

Cena: 12 eura po korisniku mesečno – Probajte!


Stock Express – Analiza zaliha

Zašto se prodaja nije desila? I kako da uvek imam optimalan nivo zaliha?

Otkrijte najčešće razloge izostanka prodaje određenih artikala

u bilo kom periodu poslovanja uz pomoć Stock Express analiza

Izdvajamo:StockExpress_img1-300x233

KRETANJE zaliha kroz vreme sa trenutnim prikazom stanja lagera
BRZI pregled rezervacija, robe u dolasku i robe na carini
PLANIRANJE nabavke
ODSTUPANJE između potražnje i ponude (prodaje i zaliha)
Trendovi i poređenja po PERIODIMA
… i još mnogo toga
Saznajte zašto se prodaja određenih artikala nije desila u određenom vremenskom periodu? Da li zato što nije bilo potražnje (rezervacije) ili zato što tih artikala nije bilo na stanju?

Cena: 12 eura po korisniku mesečno – Probajte!