Najčešće postavljana pitanja

U sekciji najčešća pitanja i odgovori možete pronaći pitanja sa kojima se susrećemo svakodnevno i koje dobijamo od naših klijenata i potencijalnih klijenata. Na ovom mestu smo ih pokušali objediniti kako bi bila lakše dostupna i široj publici.

Kako da kontaktiram podršku?

Najlakši način je da pošaljete email na adresu:

podrska@uridium.rs

Na koji način je oranizovan Pantheon ekosistem?

Imajući u vidu značaj poslovne odluke odabira ERP rešenja, Pantheon ekosistem poslovanja je svojim načinom rada okrenut ka korisnicima i otklanjanju svih potencijalnih dugoročnih problema, kako politikom razvoja, tako i politikom informisanja korisnika sa više od 4000 stranica upustava i više stotina video tutorijala.

Koji su glavni uzroci neuspele implementacije ERP rešenja?

Nedovoljno jasni poslovni procesi i načini sprovođenja unutar organizacije, kruti nefleksibilni ERP sistemi koji ne mogu ispratiti veliki broj različitih procesa, mali broj upustava za rad u sistemu, neadekvatna dokumentacija implementacije i načina na koji su poslovni procesi preslikani u sistem i nemogućnost korigovanja procesa nakon implementacije.

Na koji način se ovi problemi mogu izbeći?

Prilikom odabira ERP rešenja, kompanije trebaju imati u vidu da veliki broj faktora može uticati na kvalitetnu implementaciju i dugogodišnji rad u ERP sistemu i da ova odluka zahteva sagledavanje celokupne slike eko sistema koji okružuje ERP informacioni sistem.

O kojim problemima je reč?

Veliki broj kompanije je u toku svog životnog veka odabrao minimum jedan informacioni sistem na kojem će zasnivati svoje poslovanje, neki od tih sistema su bili gotovi softverski proizvodi, a neki su predstavljali interna rešenja koja su namenski razvijana.

Zašto je to bitno?

Za kompanije koje uvode informacioni sistem veoma bitna stvar u odabiru ERP rešenja je faktor razvoja istog i poslovni model koji stoji iza sistema. Savršen ERP sistem bez poslovnog modela koji će ga podržati ima pred sobom veliki izazov postojanja u periodu od 10+ godina.

Kako je Pantheon razvijan?

Pantheon ERP rešenje je obuhvatilo oba načina rada. Sam eko sistem je zamišljen tako da je korisnicima dato na korišćenje gotovo softversko rešenje koje razvija više od 70 programera svakodnevno, sa preko 200000 linija koda koji se ažurira u skladu sa zakonima državama u kojima DataLab posluje, ali s druge strane je omogućeno da korisnici isto rešenje prilagode svojim potrebama i koriste ga u svim mogućim poslovnim situacijama.

Šta ovo znači za korisnike Pantheon-a?

Ovaj način rada je otklonio potencijalne poteškoće u radu kompanija, dugoročno. Kreiranjem rešenja koje sadrži specijalni modul za interno programiranje stvorili je Pantheon ERP rešenje totalno otvorenim za rad, kako od strane internih IT službi, tako i od strane eksternih konsultanata. Korisnik nikada na ovaj način neće biti „sateran“ u nezavidnu situaciju.

Koja je ključna korist za korisnika jer je Pantheon ovako koncipiran?

Na ovaj način, korisnik je obezbeđen od svih potencijalnih poslovnih problema. Na primer, kompanije koje implementiraju Pantheon ERP rešenje putem partnerskog kanala (sertifikovane kuće za implementaciju Pantheon ERP rešenja čiji je broj u regionu veći od 70, a broj konsultanata veći od 290) u svakom trenutku imaju opciju odabira partnerske kuće koja bi im bila podrška u radu u godinama koje dolaze, tako da ni u jednom trenutku korisnik ne može ostati bez podrške ili „uslovljen“ na rad samo sa jednom partnerskom kućom.

A šta u situaciji ukoliko DataLab prestane da postoji?

I ova situacija je uzeta u obzir. Hipotetički, ukoliko DataLab kao proizvođač softverkog rešenja prestane da postoji, izvorni kod i celokupno Pantheon rešenje ostaje u vlasništvu sertifikovanih partnerskih kompanija i korisnika i na ovaj način korisnici ostaju obezbeđeni da će Pantheon ERP rešenje živeti zajedno sa njihovim poslovanjem.

Šta je poenta ove priče?

Celokupan Pantheon ekosistem, mogućnost fleksibilnog iskorišćenja informacionog sistema i prilagođavanju poslovnim procesima u toku implementacije, mogućnost nadogradnje i povezivanja sa drugim poslovnim alatima čine Pantheon ERP rešenje, uz poslovni model koji korisniku garantuje dugoročnu bezbednost u pogledu rada, podrške i iskorišćenja Pantheon ERP rešenja, stabilnim temeljom poslovanja više od 9000 kompanija u regionu.