• Home >>

Vizija

Uridium teži da bude vodeći ponuđač poslovnog softvera, rešenja i upravljivih servisa u Srbiji.

Misija

Uridium nudi beskompromisne usluge i rešenja visokog kvaliteta za izazove naših korisnika koristeći najprikladnije alate i praksu uzetu iz iskustva globalnih teoretičara i praktičara primenjenih na lokalno okruženje posvećujući vreme svakom pojedincu i problemu kojem se treba obratiti na troškovno efikasan i vremenski ograničen način. Bez zastoja u radu i bez repova je naša stalna misija.

Ključne vrednosti

kljucne_vrednostiIntegritet

Integritet je srž našeg odnosa prema poslu. Mi sa ponosom podržavamo vrednosti poštenja, istinoljubivosti i iskrenosti postupajući fer i etično i u najtežim situacijama. Nastojimo da se ponašamo profesionalno i prilikom donošenja kritičnih poslovnih odluka. Vreme i napor uloženi u svaki projekat verno odslikavaju našu misiju pružanja beskompromisnih usluga i rešenja visokog kvaliteta na profesionalan način.

Etika

U Uridiumu čvrsto verujemo da je jak moralni kodeks ključna komponenta u sticanju poverenja kako unutar tako i van kompanije. Težimo da svi aspekti naše kompanije kao što su naši ljudi, ideje i delovanja odražavaju najveću moguću moralnu odgovornost. Praktikujemo i posmatramo etička i moralna načela koja smo postavili kao naše ključne vrednosti.

Kvalitet

Kvalitet je osnov koji dotiče sve aspekte našeg i poslovanja naših klijenata. Kvalitet naših ljudi i operacija su prepoznatljivi među našim klijentima. Kvalitet postižemo strašću, kvalitetnim vođstvom, edukacijom, osnaživanjem, odgovornošću i pažljivošću. Ove vrline negujemo kako unutar tako i van kompanije.

Inovacija

U trenutnim tržišnim uslovima, inovativne ideje, koncepti i procesi čine suštinu dugoročnog uspeha naše kompanije. U Uridiumu podstičemo aktivnosti koji prave vrednost, donose rezultate i kontinuirano unapređuju sve elemente kako našeg tako i poslovanja naših klijenata.

Saradnja

Uspeh Uridiuma umnogome zavisi od saradnje koju smo zasnovali. Intelektualni kapital i strast koju naši zaposleni pokazuju svaki dan, su pokretač za postizanje kvalitetnog partnerstva sa našim korisnicima. Visoko vrednujemo i poštujemo ljude koji čine našu kompaniju i njihovu posvećenost izuzetnosti. Regrutovanje, obučavanje i zadržavanje kvalitetnih ljudi je osnovni cilj Uridiuma.

Stručnost

Verujemo da je jedini put napred konstantno usavršavanje i unapređenje znanja. Znanje i iskustvo su naš osnovni “alat” u svakodnevnom radu, zato unapređujemo kako tehnička tako i ostala znanja koja prepoznajemo kao neophodna za pružanje usluga visokog kvaliteta.

Poverenje

Poverenje je kamen temeljac Uridiuma. Poverenje počinje od naših zaposlenih i počiva na osloncu, pouzdanosti, partnerstvu i uspesima koje delimo sa našim klijentima. Poverenje između naše kompanije i klijenata se može videti kroz dosta zajedničkih ciljeva, uzajamnog poštovanja i ispunjavanja obaveza. Zbog poverenja koje gradimo i naši ljudi i naši korisnici mogu biti potpuno sigurni znajući da ćemo uraditi onaj dodatni korak da bismo ispunili njihove zahteve. Da bismo održali odnos poverenja težimo da se pridržavamo naših vrednosti i ispunjavamo naše obaveze.