Sadržaj

  • Naša posvećenost privatnosti
  • Informacije koje skupljamo
  • Način na koji koristimo informacije
  • Naša posvećenost sigurnosti podataka
  • Kako možete pristupiti ili ispraviti vaše podatke

Naša posvećenost privatnosti

Vaša privatnost nam je važna. Ovo obaveštenje smo pripremili da bismo još bolje zaštitili vašu privatnost i objasnili našu praksu i izbor koji imate kada se u pitanju informacije koje su korišćene. Ovo obaveštenje je postavljeno tako da se lako uočava i nalazi se u podnožju svih strana na našem web sajtu, a posebno je istaknuto na mestima gde se od posetioca traži unos bilo kakvih ličnih podataka.

Informacije koje skupljamo

Ovo obaveštenje se odnosi na sve informacije prikupljene ili poslate na ovaj web sajt. Na pojedinim stranama možete se prijaviti i registrovati da biste preuzeli određene materijale. Vrsta ličnih informacija koje se prikupljaju ili se mogu poslati kroz neku od web formi su:

  • Ime
  • Adresa
  • Email adresa
  • Broj telefona

Način na koji koristimo informacije

Informacije koje ostavite na web sajtu o sebi prilikom zahteva za odeđenim informacijama ili materijalima koristiće se samo u svrhu ispunjenja takvog zahteva posetioca. Prikupljene ili dostavljene informacije ne delimo ni sa kim osim u slučaju kada je takvo deljenje neophodno da bi se proces iz zahteva posetioca završio.

Koristimo povratnu email adresa da odgovorimo na primljene mailove. Takve email adrese se ne koriste ni za šta drugo i ne dele se ni sa kim.

Posetilac se može registrovati na našem web sajtu i na taj način postaje registrovani posetilac. Kao registrovani postilac možete se prijaviti na našu mailing listu kao i na novosti i informacije o novim proizvodim i servisima koji su u ponudi. Informacije koje dostavite prilikom registracije na naš veb sajt neće biti korišćene za ovu namenu, osim ukoliko se eksplicitno ne prijavite za tekve informacije.

Takođe, koristimo neidentifikujuće i zbirne informacije da bolje prilagodimo naš veb sajt, ali ne koristimo ništa što može otkriti identidet posetilaca.

 

Na kraju, nikada nećemo koristiti ili deliti prikupljene podatke koji mogu otkriti lični identitet na načine koji nisu navedeni iznad bez mogućnosti prethodne saglasnosti, odjave ili na drugi način sprečavanja takve upotrebe.

Naša posvećenost sigurnosti podataka

Da bismo sprečili neovlašćen pristup, održali preciznosti podatka i postarali se za ispravnu upotrebu podatka primenili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitili i obezbedili podatke koji su prikupljeni online.

Kako možete pristupiti i ispraviti vaše podatke

Za sve informacije o svim vašim podacima koji su prikupljeni i/ili ostavljeni na web sajtu možete nas kontaktirati. Koristimo ovu proceduru radi bolje zaštite vaših podataka.

Možete korigovati greške u vašim podacima tako što ćete nam poslati zahtev za korekciju koji ukazuje na eventualnu grešku.

Da bismo dodatno zaštitili vašu privatnost i bezbednost, preduzeli smo razumne korake da bismo verifikovali vaš identited pre nego vam odobrimo prisutp i odobrimo ispravke podataka.