Sigurnost i bezbednost

Sigurnost mreže je kritična tačka kada je reč o zaštiti vaših podataka, ali mnoga mala i srednja preduzeća i organizacije nemaju ni znanja ni infrastrukturu da ovaj važan aspekt urade kako treba.

Ključ je postaviti dobre osnove i zatim na njima graditi. Evo 6 osnovnih elemenata u našem pristupu mrežnoj sigurnosti:

  1. Siguran zaštitni zid (firewall) – na ovaj način je vaša mreža zaštićena od spoljnih pristupa. Jako i unificirano upravljanje zaštitnim zidom je od suštinske važnosti za sigurnost vaše mreže.
  2. Ažurna i upravljiva Antivirusna zaštita – potrebno je da imate kvalitetnu antivirusnu zaštitu. Ako dodatno imate mogućnost centralizovanog upravljanja antivirusnim softverom onda ste dodatno osigurani i zaštićeni jer će na taj način svi uređaji biti ažurni i dopunjeni najnovijim antivirusnim definicijama, a to je važno jer se svakodnevno pojavljuju novi virusi.
  3. Efikasan bekap i oporavak u slučaju pada sistema – redovno čuvanje rezervnih kopija je od izuzetne važnosti, ali je takođe važno i koliko brzo se sistem može vratiti u stanje pre nego je se pad sistema desio.
  4. Jaka Email zaštita (Antispam) – mnoge pretnje i opasnosti dolaze kroz lažne email-ove koji u sebi nose zlonamerne programe i viruse. Najčešće su takvi lažni email-ovi maskirani tako da izgleda kao da vam ih je poslao kolega ili poznanik.
  5. Nadzor i upravljanje mrežom i IT infrastrukturom – nadzor može detektovati sigurnosne pretnje pre nego se dogode i obavesti o potencijalnim problemima.
  6. Redovno ažuriranje operativnih sistema i aplikacija – Microsoft i drugi proizvođači softvera redovno ažuriraju i nadograđuju svoje proizvode. Ako ne instalirate ove zakrpe i nadogradnje rizikujete sigurnost vaše mreže.

Ovo su osnove koje je neophodno imati postavljene kako treba prilikom određivanja pristupa mrežnoj sigurnosti, ali sigurno je da nećete želeti da stanete ovde. Jednom kada gore navedene tačke imate sređene i pod kontrolom verovatno ćete želeti da odete i korak dalje a to je nadzor pristupa veb-u, društvenim mrežama i mobilnim uređajima.

Mi vam možemo pomoći sa ovim izazovima. Pozovite nas i registrujte se za BESPLATNU reviziju mrežne sigurnosti i saznajte kako stojite u odnosu na industrijsku praksu.

[thrive_leads id=’2372′]