Tag Archives for " sigurnost "

Uparite potrošnju sa rizikom

Za mnoge kompanije troškovi sigurnosti se povećavaju kako se unapređuju pretnje i ranjivosti. Ulaganje u sigurnost podataka, zaštitu, upravljanje pretnjama, krađom podataka (internom i eksternom) i procenu ranjivosti raste. Iznenadni događaji kao što je 11. Septembar u Njujorku, poplave, uragani i ostale prirodne katastrove izgleda da su konačno privukle pažnju direktora i vlasnika i oni […]

Detaljnije...