Praktičan vodič za snižavanje IT troškova – Ključne tačke

Ključne tačke Poslovni softver i aplikacije: Na snižavanje troškova treba gledati holistički (sveobuhvatno), uzimajući sveukupan uticaj na poslovanje. Uticaj na prihode i rast; inovacija je bolja od seče troškova. Postarajte se da tehnologija podržava vašu strategiju i ima realnu poslovnu svrhu. Gledajte u budućnost i razmotrite dugoročne strukturne i tehničke promene koje će rezultovati u… Continue reading Praktičan vodič za snižavanje IT troškova – Ključne tačke

Revidirajte poslovne procese, politiku i procedure

Semantika je važna. Skupo ne znači isto za svakoga. Ako postoji prag za odobravanje dodatnih troškova onda bi za vas skupo značilo sve ono za šta je potrebno posebno odobrenje. Ovaj prag zavisi od odeljenja do odeljenja, od kompanije do kompanije. Takođe, pomaže ako znate i ako je do kraja jasno šta u vašoj kompaniji… Continue reading Revidirajte poslovne procese, politiku i procedure

Identifikujte troškove IT-ja koje možete eliminisati

Čest izazov u kompanijama je da se uradi više stvari sa manje resursa. Ipak, treba razmislite o tome da je nekada bolje da se uradi više manjih stvari sa manje resursa. Da bi to bilo izvodljivo preporuka je da se uradi procena posla i utvrdi da li postoji mogućnost da se nešto eliminiše. Jedan vrlo… Continue reading Identifikujte troškove IT-ja koje možete eliminisati

Odložite troškove ako možete

Iako morate gledati na dugoročne strateške ciljeve, često je moguće odložiti ili pomeriti neke troškove bez značajnog uticaja na poslovanje. Na preimer, trebate zameniti gume na automobilu, ali s obzirom da je budžet ograničen, možete još neko vreme da se „provučete“ sa starim gumama bez rizika i izazivanja opasnosti. Ipak, u nekom trenutku, morate nabaviti… Continue reading Odložite troškove ako možete

Implementacija malih, odabranih projekata

Podelite velike projekte na manje. Na taj način su rezultati i uštede vidljiviji i osetniji. Projekat koji će za pet godina doneti uštede se možda može podeliti u faze i na manje projekte ako je to značajno ove godine. Potrebno je imati konstanto strateško usmerenje kroz veće projekte koji mogu biti podeljeni na manje kad… Continue reading Implementacija malih, odabranih projekata

Imajte na umu dugoročne ciljeve

Svaki softver će raditi neko vreme, ali na duži rok svakako su vidljive razlike u ukupnim troškovima, uključujući i neefikasnost poslovnih procesa, izmena softvera, podršci, povezivanju, korekciji podataka, obukama i greškama. IT se mora usredsrediti i na kratkoročne ištede, ali i na dugoročne strukturne promene koje bi mogle da rezultuju nižim ukupnim troškovima. Značajan broj… Continue reading Imajte na umu dugoročne ciljeve