poslovni procesi

Revidirajte poslovne procese, politiku i procedure

poslovni procesi

Semantika je važna. Skupo ne znači isto za svakoga.

Ako postoji prag za odobravanje dodatnih troškova onda bi za vas skupo značilo sve ono za šta je potrebno posebno odobrenje. Ovaj prag zavisi od odeljenja do odeljenja, od kompanije do kompanije.

Takođe, pomaže ako znate i ako je do kraja jasno šta u vašoj kompaniji znači luksuz, a šta opravdani trošak (neophodnost). Na primer, konsultanti su neophodnost u kompaniji koja veruje da vrednost koju donose konsultanti u specijalizovanoj oblasti vredi novca. Druga kompanija možda smatra da su konsultanti luksuz i umesto spoljnih saradnika koristiti interne resurse bez obzira da li su kvalifikovani ili ne za posao koji je u pitanju. Tokom napora za „stezanje kaiša“, potrebno je da se ponovo pogledaju definicije, politike i procedure da bi se postarali da podržavaju vaše napore za snižavanjem troškova. Još jedan primer je ažuriranje politika koje se tiču novih tehnologija kao što su iPhone, Blackberry telefoni i društvene mreže.

Poenta je da postoje vrlo jednostavni i efikasni načini da se utvrdi šta u IT-ju znači lukzus, a šta neophodnost. Proverite!

About the Author

Uridium je kompanija u privatnom vlasništvu osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja poslovanja upotrebom informacionih tehnologija. Uridium prodaje, uvodi i održava Pantheon kao vodeći ERP u regionu. Tokom prethodnih 10 godina, uspešno smo implementirali Pantheon u preko 100 preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ERP projekata, možemo se pohvaliti da smo uspešno uradili i preko 180 raznih IT projekata, od IP telefonije, IT infrastrukture do implementacije specifičnih poslovnih rešenja. Uridium trenutno zapošljava 12 profesionalaca, čije je radno iskustvo u implementaciji poslovnih rešenja preko 100 čovek godina.