Promena poreske stope sa 8% na 10%

Zbog izmene posebne poreske stope od 8% na 10% koja važi od 1.1.2014 pozivamo vas da nam se javite na naše brojeve telefona +381 11 6300 207 i +381 14 292 222 ili putem emaila za podršku (podrska@uridium.rs) kako bismo vam pomogli u vezi sa promenom poreskih stopa u programu kao i ažuriranja potrebnih šablona za automatsko knjiženje.

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/4562-13Lat.pdf

 

About the Author