Novi propisi u vezi sa obračunom zarada od 1.1.2014

Poreska uprava- novi propisi

Kao što ste verovatno već upoznati od 01.01.2014 počinju sa primenom novi propisi u vezi sa obračunom zarada. “Objedinjena naplata poreza i doprinosa” je novi sistem rada poreske uprave u vezi sa obračunom zarada preko jedinstvene poreske prijave (http://www.poreskaprijava.rs/ ) i podrazumeva olakšavanje plaćanja poreza i doprinosa jer će se svi uplaćivati na jedan račun. Dodatno, ukidaju se i obrasci za plate (OD, OPJ, PPP, a verovatno i M4) i uvodi elektronska predaja samo jednog obrasca.

Poreska uprava na ovome radi već neko vreme, ali je veliki problem što se propisi i pravilnik i dalje menjaju (http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html)

Nova pojedinačna poreska prijava, po planu, bi u Pantheonu trebala da bude od builda 556300 koji izlazi 17.12.2013. godine. U buildu 556310 koji po planu izlazi 30.12.2013. godine će biti konačna verzija ako dođe do izmena od strane PU ili otkrijemo neku nepravilnost u build_u 556300.

Elektronska prijava koja se kreira je trenutno u fazi testiranja ali je Poreska uprava 27.11.2013. i 01.12.2013. godine objavila prilično velike izmene za PPP PD prijavu koje se odnose na način popunjavanja, dodata su nova polja za popunjavanje, promenjen je izgled prijave, novi pravilnik kao i promena propisanih šifarnika.

Predstavnici Poreske uprave su savetovali da ukoliko je ikako moguće, obveznici koji planiraju isplate plata u provoj nedelji januara, istu urade 31.12.2013 godine, pošto je dosta veliko pitanje kako (i da li) će u tom periodu svi servisi ispravno raditi.

VAŽNO!

Novi obrazac se može predati samo elektronski – papirna verzija nije moguća! To u praksi znači da bi se mogla predati elektronska prijava potrebna je internet veza i kartica sa digitalnim potpisom (sertifikatom). Ako niste već nabavili digitalni potpis preporuka je da to uradite što pre! Digitalne serifikate za sada izdaju:

Privredna komora Srbije (http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4)
MUP (http://ca.mup.gov.rs/)
PTT (http://www.posta.rs/)
Halcom (http://www.halcom.rs/index.php?section=4)

About the Author

Uridium je kompanija u privatnom vlasništvu osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja poslovanja upotrebom informacionih tehnologija. Uridium prodaje, uvodi i održava Pantheon kao vodeći ERP u regionu. Tokom prethodnih 10 godina, uspešno smo implementirali Pantheon u preko 100 preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ERP projekata, možemo se pohvaliti da smo uspešno uradili i preko 180 raznih IT projekata, od IP telefonije, IT infrastrukture do implementacije specifičnih poslovnih rešenja. Uridium trenutno zapošljava 12 profesionalaca, čije je radno iskustvo u implementaciji poslovnih rešenja preko 100 čovek godina.

Leave a Reply 0 comments