tehnologija

Kako da pretvorite tehnologiju u konkurentsku prednost umesto u ceđenje/trošenje vremena, novca i resursa?

  • Home >>
  • Blog >>
  • Saveti >>
tehnologija

Da li želite da budete korak ispred u odnosu na poslovanje drugih kompanija?

Upotreba prave tehnologije u skladu sa realnim potrebama Vašeg poslovanja predstavlja stepenik više na skali konkurentnosti. Tehnologija stalno napreduje, ali najsavremenije ne znači često i najpotrebnije. Potrebno je uvideti prave potrebe kompanije za određenom vrstom tehnologije.
Ukoliko ste zainteresovani za besplatan izveštaj koji bi pokazao realne potrebe Vašeg poslovanja za tehnologijom pogledajte našu besplatnu procenu Vaših IT sistema.
Firma stiče konkurentsku prednost ako je sposobna da otkrije tehnologiju koja će joj omogućiti da neku akivnost obavlja bolje od svojih konkurenata. Tehnologija je veoma napredovala u toku protekle decenije. Opisaćemo samo nekoliko unapređenja koja su imala značajan uticaj na način poslovanja preduzeća i na način interakcije poslovnih ljudi sa klijentima.

Virtuelizacija

Virtuelizacija servera omogućava IT odeljenjima da mnogo lakše upravljaju većim brojem servera sa manje fizičkih resursa. Drugim rečima isti hardver se koristi za više namena. Virtuelizacija je takođe obezbedila niz drugih važnih prednosti: smanjenje troškova, jednostavniji back up, manje zagrevanja… Analize pokazuju da mnogi današnji serveri koriste 15% svojih kapaciteta. Virtuelizacijom se postiže 80% veća iskorišćenost.

Snaga računara

Koliko puta Vam se ranije dešavalo da Vam je baterija na laptopu na izdisaju usled obavljanja veoma važnog posla? Murov zakon uskoro više neće biti na snazi sudeći po ubrzanom napretku snage računara u oblasti tehnologija. Poslovni korisnici sada mogu koristiti mnogo više energije na svojim laptop i mobilnim uređajima nego što je to bio slučaj početkom decenije. Tj. napredak tehnologije omogućava veću istrajnost uređaja u pogledu energetske vrednosti baterije.

Mobilni e-mail

Posao za poneti-prednosti i mane…Bilo to dobro ili loše, većina poslovnih ljudi sada ima mogućnost da prima mejlove firme na personalne uređaje poput androida i iPhone-a. Samim tim mogu da odgovaraju klijentima brže nego ikad.

Računarstvo u oblaku (Cloud computing)

Računarstvo u oblaku dolazi u fokus kada razmišljate o tome šta je zaista potrebno IT-ju:
Način za povećanje kapaciteta ili dodavanje novih mogućnosti bez ulaganju u postojeću infrastrukturu, obuku novih kadrova, ili licenciranja novog softvera.
Računarstvo u oblaku proširuje već postojeće mogućnosti Interneta. Već koristite dosta stvari koje su bazirane na računarstvu u oblaku, kao što su npr. G-mail, Skype, LinkedIn… Osnovna ideja računarstva u oblaku je ta da nije bitna Vaša trenutna lokacija da biste pristupili određenim aplikacijama ili podacima, tj. oni postaju lako pristupačni, bez obzira na to odakle im pristupate. Ukoliko želite da Vaše aplikacije u oblaku rade brže, pouzdanije i imaju manje tehničkih problema predlažemo Vam Office 365 I Cloud rešenja.

Poslovna inteligencija

Poslovna inteligencija (Business Intelligence) je skup metodologija, procesa i tehnologija koje pretvaraju neobrađene podatke u korisne informacije. Informacije su od neprocenjivog značaja za donošenje ispravnih odluka, što BI sisteme čini nezamenljivim delom procesa odlučivanja i uspešnog poslovanja.
Ako Vas zanima detaljan izveštaj o prodaji, kupcima ili zalihama u Vašoj kompaniji o3on poslovna inteligencija je proizvod koji bi Vam omogućio kvalitetan uvid u postojeće stanje.

Web konferencije

Postoji dosta aplikacija koje su omogućile rapidan napredak u oblasti prodaje, marketinga, i podrške klijentima, samim tim što omogućavaju komunikaciju sa klijentima bez odlaska na mesto sastanka. Na taj način se štedi i vreme i novac koji bi bili potrošeni na takve vidove ugovaranja posla sa klijentima. Web konferencije su takođe veoma dobar način za predstavljanje novog proizvoda ili upoznavanje klijenata sa već postojećim proizvodom online putem. Npr. možemo izdvojiti program Lync koji predstavlja značajnu sponu između naše firme i naših klijenata.

CMS i blog platforme za korporativne Web sajtove

Sada kada kompanije mogu da naprave komercijalne Web sajtove na platformama kao što je WordPress, polako izumiru statički Web sajtovi koji su zahtevali eksperte u oblasti HTML-a.  Kompanije na brz i lak način mogu da naprave Web sajtove svoje firme bez angažovanja stručnjaka koji se razume u kodove i programske jezike.

About the Author

Uridium je kompanija u privatnom vlasništvu osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja poslovanja upotrebom informacionih tehnologija. Uridium prodaje, uvodi i održava Pantheon kao vodeći ERP u regionu. Tokom prethodnih 10 godina, uspešno smo implementirali Pantheon u preko 100 preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ERP projekata, možemo se pohvaliti da smo uspešno uradili i preko 180 raznih IT projekata, od IP telefonije, IT infrastrukture do implementacije specifičnih poslovnih rešenja. Uridium trenutno zapošljava 12 profesionalaca, čije je radno iskustvo u implementaciji poslovnih rešenja preko 100 čovek godina.