Inovacija je bolja od rezanja

IKada je ekonomija u stagnaciji, prvi instinkt je, za mnoge firme, je da zamrznu sve projekte. Ipak, zamrzavanje projekata može biti najrizičnija opcija za poslovanje i može imati negativan uticaj na dugoročne uspeh kompanije.

Tehnologija omogućava kompanijama da inoviraju kroz upotrebu novih rešenja i na taj način prežive ili čak obrnu trend u svoju korist. Prosto rezanje IT troškova i projekata može biti kontraproduktivno. Na primer, ako kompanije gradi svoju vidljivost na tržištu tako što gradi fenomenalne odnose sa kupcima, tehnologija je jedan od veoma važnih činilaca koji joj u tome pomažu (infrastruktura koja integriše komunikaciju sa korisnicima putem društvenih mreža).

Izazov za IT je da vođe kompanija ne zaborave ovu činjenicu u trenucima kratkoročnih finansijskih pritisaka.

Nicholas Carr tvrdi da je IT prosto mesto troška i da ne može pomoći kompaniji da se diferencira i na taj način takmiči na tržištu. Ono što g. Carr ne vidi jeste činjenica da u mnogim slučajevima strategije i taktike koje se koriste na dnevnom nivou od strane ljudi u organizacijama koje su u direktnoj vezi sa korisnicima ne bi uopšte bile moguće bez upotrebe novih tehnologija. Videli smo slučajeve u kojima tehnologija pomaže kompanijama u tolikoj meri da upravo zahvaljujući upotrebi tehnologije kompanije uspostavljaju dominantnu i lidersku poziciju na tržištu. Očigledni primeri su: eBay, Amazon i Wal-Mart. Ozbiljna investicija u IT i u prošlosti i sada omogućuje ovim kompanijama da dominiraju u industrijama koje su jako konkurentne.

Ukratko, tehnologija omogućava kompanijama da:

 • Snize troškove poslovanja
 • Povećaju marginu tako što menjaju poslovni model i odnosi između prihoda i troškova
 • Otvore nove prodajne kanale
 • Definišu tržišne segmente, pridobiju nove kupce ili zadrže postojeće kupce
 • Povećaju tzv. Cross-selling i Up-selling odnosno povećaju povezanu prodaju (primer: kupite laptop i torbu, mobilni i futrolu i sl.) i da povećaju ponovnu kupovinu.
 • Kreiraju nove poslovne modele
 • Izađu u susret kupčevim očekivanjima i povećanju zadovoljstva kupaca
 • Poboljšaju korisniki servis
 • Isporučuju nove proizvode na tržište
 • Optimizuju lanac snabdevanja
 • Ubrzaju procese
 • Povećaju kvalitet
 • Poboljšaju odlučivanje
 • Podrže poslovnu strategiju

U prošlosti, glavni fokus IT projekata je bio da smanje troškove kompanije u operativnom radu. Danas, sve više kompanija ima osnovne poslovne procese automatizovane i već ostvarene uštede u operativnom radu. IT u mnogim kompanijama je svoj fokus prebacio na povećanje zadovoljstva kupaca, servisu, kvalitetu, brzini, prihodima i ostalim oblastima na gorepomenutoj listi.

 • Analiza podataka je pomogla auto industrija da bolje segmentiraju kupce i lakše pronađu put do kupaca tako što mogu pratiti aktivnosti koje njihovi kupci obavljaju koristeći automobil.
 • Dosta kompanija u turističkoj industriji koriste tehnologiju da im pomogne u povećanju zadovoljstva kupaca. Rezervisanje preko interneta, ostvarivanje popusta ili dobijanje najbolje ponude je već postalo standardno kaoi i štampanje aviokarti i elektronske rezervacije, dopuna kredita za mobilni i sl.
 • Jednostavan ekran na kojem se vidi narudžbina hrane dovela je do smanenja grešaka, povećanje kvaliteta i povećanje zadovoljstva korisnika
 • Praćenje broja pošiljke u putu od prodavca ka kupcu doprinela je poboljšanju zadovoljstva kupaca i smanjenju broja poziva korisničkom centru
 • Online podrška i naručivanje sa internet sajtova povećavaju kvalitet usluge pružene kupcima i prodaju.
 • Softver za modeliranje se koristi u kompanijama za predviđanje kvarova na proizvodima i povećanju kvaliteta proizvoda
 • Programi poverenja i sajtovi koji se bave e-trgovinom sa cross-selling i up-selling opcijama povećavaju prodaju.
 • Sistemi za rezervacije na web-u, on-line trgovina i naručivanje štampanog materijala na sajtu su sve primeri poslovnih modela poboljšanih ili kreiranih upotrebom tehnologije
 • Kompanije koriste napredne sisteme za detekciju zloupotrebe kreditnih kartica i na taj način smanjuju troškove nepravilne upotrebe
 • Kompanije koriste softver za primanje porudžbina bilo gde u svetu i određivanje isporuka sa lokacije koja že obezbediti najbržu i najjeftiniju isporuku do kupca
 • Softver se koristi za ubrzanje procesa poručivanja, proizvodnje, nabavke i isporuke. Kompanije automatizuju protok informacija između narudžbine kupca i dobavljača (SCM)
 • Softver pomaže bržem pregledu poslovnih informacija o prihodima i ubrzava transakcije generalno (e-banking, računovodstvo,…)
 • Rutiranje isporuka upotrebom dostavnih vozila optimizuje potrošnju benzina i pređenu kilometražu. Više isporuka za manje vremena.

Tema za sledeću nedelju:

Tehnologija treba da podržava poslovnu strategiju

About the Author

Uridium je kompanija u privatnom vlasništvu osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja poslovanja upotrebom informacionih tehnologija. Uridium prodaje, uvodi i održava Pantheon kao vodeći ERP u regionu. Tokom prethodnih 10 godina, uspešno smo implementirali Pantheon u preko 100 preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ERP projekata, možemo se pohvaliti da smo uspešno uradili i preko 180 raznih IT projekata, od IP telefonije, IT infrastrukture do implementacije specifičnih poslovnih rešenja. Uridium trenutno zapošljava 12 profesionalaca, čije je radno iskustvo u implementaciji poslovnih rešenja preko 100 čovek godina.

Leave a Reply 0 comments