Excel- Kako koristiti opciju VLOOKUP?

Kada postoji veliki broj podataka u radnom listu, a Vama je potrebno da pronađete specifičnu informaciju, onda u excelu koristite funkciju VLOOKUP. VLOOKUP zapravo znači vertical lookup, ili pretraga podataka po vertikali i sastavni je deo excel-ovih mogućnosti za rad sa bazama podataka. Pogledajte ovu listu koja će služiti kao primer. U njoj se nalaze… Continue reading Excel- Kako koristiti opciju VLOOKUP?

Kako pretvoriti redove u kolone u Excelu na lak način?

  Uneli ste određenu tabelu u excel i postavili podatke tako da ste kreirali određene redove i kolone, kao i nazive tih kolona i redova. Međutim kada ste ponovo bacili pogled na tabelu, učinilo Vam se da bi ipak mnogo bolje bilo ukoliko bi postojeći redovi i kolone zamenili mesta. Međutim mnogo Vas mrzi da… Continue reading Kako pretvoriti redove u kolone u Excelu na lak način?