Planirajte i razmišljajte unapred

Planiranje je važno. A razmišljanjem unapred omogućava da ugradite fleksibilnost u vaše ugovore i preuzete obaveze.

Planirajte pre nego pripremite budžetske rezove i znajte šta ćete eliminisati i šta ćete raditi ako je potrebno da se krećete u ovom pravcu. Uvek imajte plan B. Izreka kaže da otkrivate pravi karakter kroz način kako rukovodite planom B u vašem životu.

Diskutujte o strategijama za snižavanje troškova da biste postigli generalnu saglasnost od svih učesnika o smislenosti takvih strategija. Kompanija mora ostati efikasna i sa sniženjem od 10, 25 ili 50%. Nemojte tretirati ekonomiju kao „slona“ koga niko ne želi da vidi. Ekonomija i kako će kompanija reagovati na izazove iste i kako će IT reagovati na reakcije kompanije mora da uključi česte i žive diskusije na svim rukovodećim nivoima. Ovakve diskusije su, takođe, sjajna prilika da se disktutuje o tome koji servisi se mogu sniziti a koji eliminisati. Planirajte vaše potrebe, posebno kada su velika ulaganja u pitanju za period od 1 do 3 godine. Ako čekate „minut do 12“ možda nećete uspeti dovoljno brzo da nađete adekvatno rešenje za „hitne“ probleme. Često je uzork hitnosti neadekvatno planiranje, što donosi dodatne troškove. Ne nadajte se da će problemi nestati.

Pretpostavite da ćete biti u modu rezanja troškova najmanje jednom u svakih 5 godina. Kada pregovarate o ugovorima sa dobavljačima imajte na umu ovaj ciklus.

Saznajte kako vam možemo pomoći u efikasnom planiranju!

About the Author

Uridium je kompanija u privatnom vlasništvu osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja poslovanja upotrebom informacionih tehnologija. Uridium prodaje, uvodi i održava Pantheon kao vodeći ERP u regionu. Tokom prethodnih 10 godina, uspešno smo implementirali Pantheon u preko 100 preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ERP projekata, možemo se pohvaliti da smo uspešno uradili i preko 180 raznih IT projekata, od IP telefonije, IT infrastrukture do implementacije specifičnih poslovnih rešenja. Uridium trenutno zapošljava 12 profesionalaca, čije je radno iskustvo u implementaciji poslovnih rešenja preko 100 čovek godina.

Leave a Reply 0 comments