Planirajte i razmišljajte unapred

Planiranje je važno. A razmišljanjem unapred omogućava da ugradite fleksibilnost u vaše ugovore i preuzete obaveze. Planirajte pre nego pripremite budžetske rezove i znajte šta ćete eliminisati i šta ćete raditi ako je potrebno da se krećete u ovom pravcu. Uvek imajte plan B. Izreka kaže da otkrivate pravi karakter kroz način kako rukovodite planom… Continue reading Planirajte i razmišljajte unapred

Implementacija malih, odabranih projekata

Podelite velike projekte na manje. Na taj način su rezultati i uštede vidljiviji i osetniji. Projekat koji će za pet godina doneti uštede se možda može podeliti u faze i na manje projekte ako je to značajno ove godine. Potrebno je imati konstanto strateško usmerenje kroz veće projekte koji mogu biti podeljeni na manje kad… Continue reading Implementacija malih, odabranih projekata

Imajte na umu dugoročne ciljeve

Svaki softver će raditi neko vreme, ali na duži rok svakako su vidljive razlike u ukupnim troškovima, uključujući i neefikasnost poslovnih procesa, izmena softvera, podršci, povezivanju, korekciji podataka, obukama i greškama. IT se mora usredsrediti i na kratkoročne ištede, ali i na dugoročne strukturne promene koje bi mogle da rezultuju nižim ukupnim troškovima. Značajan broj… Continue reading Imajte na umu dugoročne ciljeve

Potrudite se da tehnologija podržava vašu strategiju

Tehnologija je sjajna. Ipak, kao što svi znamo, nepravilno implementirana tehnologija može predstavljati veliki trošak. Pojedinci „jure“ za novim tehnologijama bez adekvatne procene za koje poslovne potrebe im takva tehnologija može koristiti. Najnovija tehnologija nije uvek u skladu sa poslovnim potrebama. Pojedine kompanije smatraju da će korišćenjem najnovijih tehnologija rešiti sve svoje probleme. Ipak, to… Continue reading Potrudite se da tehnologija podržava vašu strategiju

Inovacija je bolja od rezanja

Kada je ekonomija u stagnaciji, prvi instinkt je, za mnoge firme, je da zamrznu sve projekte. Ipak, zamrzavanje projekata može biti najrizičnija opcija za poslovanje i može imati negativan uticaj na dugoročne uspeh kompanije. Tehnologija omogućava kompanijama da inoviraju kroz upotrebu novih rešenja i na taj način prežive ili čak obrnu trend u svoju korist.… Continue reading Inovacija je bolja od rezanja

Strategije za snižavanje IT troškova

Uvek može bolje. (C. W. Barron) Često čujemo kako IT može pomoći snižavanju troškova poslovanja kroz automatizaciju i povećanje efikasnosti. Ipak, u praksi često vidimo (kroz iskustvo) da tu nastaju raznorazni problemi, te nekako ispadne da IT „poskupljuje poslovanje“ i pored konstantnog pojeftinjenja IT opreme. Nekoliko problema smo tokom godina uočili i pokušaćemo da vam… Continue reading Strategije za snižavanje IT troškova