Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 8

Nije Vam jasan pojam cloud tehnologije? Jasan Vam je, ali pripadate ljudima koji baš i nemaju poverenja u novitete. Kako biste sledeći put u razgovoru koji se povede o cloud računarstvu, izneli argumente na dlanu, i kako Vas neko ne bi ubeđivao u to da u cloud-u možete ostati bez važnih poslovnih podataka, i plašio… Continue reading Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 8

Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 7

Nije Vam jasan pojam cloud tehnologije? Jasan Vam je, ali pripadate ljudima koji baš i nemaju poverenja u novitete. Kako biste sledeći put u razgovoru koji se povede o cloud računarstvu, izneli argumente na dlanu, i kako Vas neko ne bi ubeđivao u to da u cloud-u možete ostati bez važnih poslovnih podataka, i plašio… Continue reading Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 7

Besplatni e-mail servisi i mala poslovanja, da ili ne?

Ono što i dan danas predstavlja veoma zanimljivu pojavu je to da veliki broj firmi i dalje koristi e-mail adresu poput imefirme@gmail.com, tj. koriste besplatan google servis za komunikaciju sa svojim klijentima, saradnicima kao i internu komunikaciju.  Bilo da je to gmail.com, yahoo.com, ili outlook.com Primetno je da ljudi danas elektronsku poštu ne uzimaju previše… Continue reading Besplatni e-mail servisi i mala poslovanja, da ili ne?

Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 6

Mit 6-Office 365

Nije Vam jasan pojam cloud tehnologije? Jasan Vam je, ali pripadate ljudima koji baš i nemaju poverenja u novitete. Kako biste sledeći put u razgovoru koji se povede o cloud računarstvu, izneli argumente na dlanu, i kako Vas neko ne bi ubeđivao u to da u cloud-u možete ostati bez važnih poslovnih podataka, i plašio… Continue reading Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 6

Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 5

Mit 5-Mitovi vezani za cloud

Nije Vam jasan pojam cloud tehnologije? Jasan Vam je, ali pripadate ljudima koji baš i nemaju poverenja u novitete. Kako biste sledeći put u razgovoru koji se povede o cloud računarstvu, izneli argumente na dlanu, i kako Vas neko ne bi ubeđivao u to da u cloud-u možete ostati bez važnih poslovnih podataka, i plašio… Continue reading Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 5

Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 4

Nije Vam jasan pojam cloud tehnologije? Jasan Vam je, ali pripadate ljudima koji baš i nemaju poverenja u novitete. Ove nedelje objavljujemo nešto malo drugačije. Kako biste sledeći put u razgovoru koji se povede o cloud računarstvu, izneli argumente na dlanu, i kako Vas neko ne bi ubeđivao u to da u cloud-u možete ostati bez… Continue reading Mitovi vezani za prelazak u cloud- Mit 4