Tag Archives for " licence "

legalizacija softvera

Kako postati i ostati legalan?

Dugi niz godina domaće tržište je bilo nesvesno prava intelektualne svojine, konkretno zaštite iste. Situacija se menja na bolje iz godine u godinu ali je i dalje veoma zabrinjavajuća. Poznata organizacija za borbu protiv piraterije BSA je skrenula fokus sa velikih kompanija na mala i srednja preduća, škole, ustanove. Ove godine postoji velika mogućnost da […]

Detaljnije...