Poreske prijave isključivo elektronskim putem od 1. jula 2014. godine

Poštovani partneri, Kako se bliži 1.jul 2014. godine obaveštavamo vas da u skladu s odredbom člana 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, od 1. jula 2014. godine, poresku prijavu, osim izmenjene poreske prijave, dužni su da podnose isključivo u elektronskom obliku i poreski obveznici – pravna lica koja nisu svrstana u […]

Detaljnije...

Uparite potrošnju sa rizikom

Za mnoge kompanije troškovi sigurnosti se povećavaju kako se unapređuju pretnje i ranjivosti. Ulaganje u sigurnost podataka, zaštitu, upravljanje pretnjama, krađom podataka (internom i eksternom) i procenu ranjivosti raste. Iznenadni događaji kao što je 11. Septembar u Njujorku, poplave, uragani i ostale prirodne katastrove izgleda da su konačno privukle pažnju direktora i vlasnika i oni […]

Detaljnije...

Odložite troškove ako možete

Iako morate gledati na dugoročne strateške ciljeve, često je moguće odložiti ili pomeriti neke troškove bez značajnog uticaja na poslovanje. Na preimer, trebate zameniti gume na automobilu, ali s obzirom da je budžet ograničen, možete još neko vreme da se „provučete“ sa starim gumama bez rizika i izazivanja opasnosti. Ipak, u nekom trenutku, morate nabaviti […]

Detaljnije...

Znajte uticaj na poslovne promene

Svaka promena u poslovanju može imati uticaj na IT potrebe, kao i na potrebe za IT uslugama. Važno je poznavati posao, troškove, primenu i razumeti uticaj promena. Ako kompanja menja svoj proizvodno-servisni miks to može uticati na značajne promene u IT transakcijama, softveru ili hardveru. Na primer, zbog promene u potražnji kompanija menja način prodaje […]

Detaljnije...

Tehnička infrastruktura – promena igre

Tehnologija nastavlja da napreduje. Često, primena novih tehnologija štedi novac. Pratite tehnološke trendove i objektivno procenjujte pravi finansijski efekat svakog trenda na vaše okruženje. Često, nova tehnologija omogućava da uraditi više za značajno manje novca. Ipak, implementacija novih tehnologija će napraviti uštede samo ako se koristi da zameni stare, skuplje aplikacije ili ako donosi nove […]

Detaljnije...

Implementacija malih, odabranih projekata

Podelite velike projekte na manje. Na taj način su rezultati i uštede vidljiviji i osetniji. Projekat koji će za pet godina doneti uštede se možda može podeliti u faze i na manje projekte ako je to značajno ove godine. Potrebno je imati konstanto strateško usmerenje kroz veće projekte koji mogu biti podeljeni na manje kad […]

Detaljnije...